Resultater og effekt

I alle forbedringsprosesser er det viktig å måle resultatet slik at en vet om tiltakene gav ønsket effekt. Dette gjelder også arbeid med kompetanseutvikling i organisasjonen.