Teknologiutdanninger

Utdanningssystemet skal levere kompetente medarbeidere til industrien. At fremtidens medarbeidere og ledere har riktig og relevant kompetanse er avgjørende for fremtidens industri.

Figuren gir en oversikt over hvordan utdanningssystemet er bygd opp i Norge. Det er to hovedspor for dem som skal inn i videregående opplæring: et studieforberedende og et yrkesfaglig løp (to år i skole + to år i bedrift som hovedregel). Også yrkesfaglig løp gir mulighet til å gå videre med studier på teknisk fagskole eller universitet/høgskole. Dette kan du gjøre ved å gå Y-veien eller ved å ta et påbyggingsår før eller etter læretiden. I en god del fylker tilbys også TAF-ordningen. Dette er tekniske og allmenne fag som gir elevene både fagbrev og spesiell studiekompetanse etter fire år i videregående opplæring.