Siden er under oppbygging

Her kommer veikartet "Kompetanse for fremtidens industri"

Innhold

Kompetanse for fremtidens industri

Dette veikartet er et verktøy spesielt utarbeidet for deg som jobber med HR, kompetanseutvikling og rekruttering i industribedrifter. I tillegg gir dette veikartet en oversikt over våre anbefalinger og tiltak som vi mener myndighetene må gjennomføre for å sikre industrien riktig og relevant kompetanse for fremtiden. Veikartet viser også frem noe av alt det Norsk Industri og våre bedrifter gjør i dag innenfor temaet "kompetanse for fremtidens industri".

Kort fortalt: Et veikart som peker mot kompetanse for fremtidens industri!