Siden er under oppbygging

Her kommer veikartet "Kompetanse for fremtidens industri"

Innhold

Generelle utviklingstrender

Forskning og analyser om fremtidige kompetansebehov tar utgangspunkt i trender, dagens arbeids- og samfunnsliv og utviklingen de siste tiårene. Det er grunn til å regne med at dagens kompetansebehov og kunnskap i all hovedsak også vil være viktig i årene som kommer.

Samtidig er det mange kilder til usikkerhet, og på enkelte områder er ikke kompetansebehov vi ser i dag sammenfallende med fremtidens behov. Trender innen teknologi, demografi, innvandring, globalisering og arbeidsliv kan ta en annen retning eller få andre konsekvenser enn man ser rekkevidden av i dag. Det vil også komme nye uforutsette utviklingstrekk, som kan føre til omfattende endringer og behov for ny kunnskap og kompetanse (NOU 2019:2).

Du kan lese mer utførlig om ulike utviklingstrender i blant annet disse rapportene: