Generelle utviklingstrender

Generelle utviklingtrender, som befolkningsutvikling, teknologiutvikling og globalisering, har betydning for forskning og analyser om fremtidige kompetansebehov.

I dette veikartet ser vi i hovedsak på teknologiutvikling som viktigste driver for endringer i kompetansebehov. 

Du kan lese mer utførlig om ulike utviklingstrender i blant annet disse rapportene:

Eksempler