Flere søker TIP

Etter mange år med nedgang i antall søkere til Vg1 TIP var det i 2018 en økning fra 2017 på 5 prosent. Den positive trenden har fortsatt: i 2019 er det hele 13 prosent flere som har søkt Vg1 TIP enn året før.

TIP er et av de store utdanningsprogrammene der mange av elevene går over til læreplass i bedrift. Omtrent halvparten av 2012-kullet som valgte yrkesfag, hadde oppnådd yrkeskompetanse etter fem år, viser tall fra SSB. Andelen som oppnår studiekompetanse, er langt lavere enn for snittet på yrkesfagene. Nesten en tredel av elevene som startet på utdanningsprogrammet i 2012, var ute av videregående opplæring uten å ha nådd full kompetanse fem år senere.

Frafallet fra videregående skole går heldigvis i riktig retning. Aldri har en så stor andel fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år som i dag, og andelen har økt hvert år i de siste fem målingene. Men selv om gjennomføringen har økt, er det for mange som ikke gjennomfører videregående opplæring innenfor dagens system.