Utdanningsprogrammet for teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Kjemiprosess

 • Kjemiprosessfaget

Laboratoriefag

 • Laboratoriefaget

Industriteknologi

 • CNC-maskineringsfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrirørleggetfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Motormekanikerfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Sveisefaget

Se alle TIP-fagene (vilbli.no)

Teknikk og industriell produksjon fører frem til 10 programområder på Vg2 og 58 fag-/svennebrev (fra høsten 2020 blir det 8 programområder og 55 fag). Av alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene tilbyr teknikk og industriell produksjon desidert flest fag- og svennebrev. De fleste utdanningsløpene følger 2+2-modellen (2 år i skole og 2 år i bedrift), noen fag er særløpsfag (1+3), og det er ett løp med 3 år i skole og 1 år i bedrift.

Oversikten til høyre viser de industrirelaterte tilbudene innenfor TIP. Innenfor industriteknologi har vi tatt med de største lærefagene, de som har over 10 søkere.