Yrkesfag i skole

Det er i dag åtte yrkesfaglige utdanningsprogram. Fra høsten 2020 innføres ny tilbudsstruktur og antall program økes da til ti. Innenfor hvert av de åtte yrkesfaglige utdanningsprogrammene finnes et ulikt antall programområder på Vg2.