Utdanningsprogrammet for elektrofag

I tillegg til utdanningsprogrammet TIP er det noen fag innen utdanningsprogrammet elektro som rekrutterer faglærte til bransjer i industrien. Dette gjelder spesielt fag innen Vg2 Automatiseringsfaget samt Elektrikerfaget. I arbeidet med nye læreplaner fra 2020 skal det utredes om det er behov for å opprette robotikk som et nytt lærefag. Flere av utdanningsløpene følger lengre opplæringstid enn 2+2-modellen, blant annet elektrikerfaget som krever 2 år i skole og 2,5 år i lære. Automatiseringsfaget har 3 år i skole og 1,5 år i bedrift.

Oversikt over industrirelevante fag innen utdanningsprogrammet elektro