Utvikle

I tøff internasjonal konkurranse, er Norge nødt til å fortsette og videreutvikle satsingen på kompetansen som vårt fremste konkurransefortrinn.

Det kanskje viktigste virkemiddelet for å styrke bedriftens kompetanse er å gjennomføre ulike tiltak for læring for å utvikle kompetansen til sine medarbeidere.

Et godt system for etter- og videreutdanning er til felles gunst for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Bedrifter er helt avhengig av at ansatte har oppdatert kompetanse.

Eksempler