Mobilisere

Mobilisering handler om å tilrettelegge for bruk av kompetanse. Det betyr at en bedrift må legge til rette for å mobilisere relevant kompetanse som ikke blir utnyttet.