Kunnskapsgrunnlag

Kompetanse bidrar først til måloppnåelse og verdiskaping når den blir brukt på en relevant måte. Tiltak for å sikre kompetansemobilisering er derfor helt kritisk – og på mange måter det aller viktigste – i strategisk jobbing med kompetanse.

Likevel viser studier fra en rekke organisasjoner i Norge at en stor andel av medarbeiderne ikke får brukt sin jobbrelevante kompetanse på en hensiktsmessig og god måte.

Lav kompetansemobilisering gir en rekke negative konsekvenser for både den enkelte medarbeider, for avdelingen vedkommende tilhører og for bedriften som helhet.

De fleste bedrifter har en tendens til å overfokusere på kompetanseanskaffelse og -utvikling og underfokuserer på hvordan den kompetansen som er anskaffet og utviklet, kan blir brukt på best mulig måte.

Det handler om god forvaltning av den tilgjengelige kompetansekapitalen slik at den i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse og verdiskaping.

Samlet kompetansebeholdning. Kilde: Linda LaiSamlet kompetansebeholdning. Kilde: Linda Lai

Samlet kompetansebeholdning. Kilde: Linda Lai.

> Gå tilbake til Mobilisere

> Gå videre til neste steg i modellen, 4. Evaluere