Anskaffe

Når en skal styrke bedriftens kompetansebeholdning gjennom å anskaffe ny kompetanse, det vil si rekruttere nye medarbeidere, er det vesentlig at denne kompetansen svarer på bedriftens kompetansekrav og -behov. Teknologiutviklingen og de raske endringene gjør at en stiller andre krav til ansattes ferdigheter og kompetanse.

I hvilken grad en medarbeider reelt sett er kompetent, avhenger ikke bare av kunnskaper og ferdigheter, men også i stor grad av hvilke holdninger den enkelte har til sine arbeidsoppgaver, til bedriften, sine kollegaer og seg selv.

Anskaffelse av kompetanse kan også være innleie, inngå strategisk samarbeid med andre bedrifter og lignende.

I tillegg til nyansattes kompetanse er det viktig med en god introduksjon til bedriften for å bli raskt produktiv (onboarding).

Rekruttering

Dette veikartet tar ikke for seg prosedyrer og verktøy knyttet til en rekrutteringsprosess.

Vil du vite mer om langsiktig rekruttering? Se Attraktiv industri.

Eksempler