Attraktiv industri

Industrien trenger tilgang til kvalifisert arbeidskraft både på kort og lengre sikt. Derfor jobber vi for at innholdet og relevansen i utdanningssystemet er i tråd med industriens behov. Og ikke minst jobber vi for langsiktig rekruttering og omdømmebygging for å få barn og ungdom interessert i teknologi og industri.

Norsk Industri mener:

Industrien trenger folk med interesse for, og kompetanse innen, ny teknologi.

Les mer her

Fremover trenger industrien de dyktige hodene på alle nivå i bedriften. Det er viktig at både bedriftene og bransjeorganisasjonene er bevisst på omdømmebyggende aktiviteter, slik at industriens attraktivitet økes hos barn og unge. Teknologiinteressen må vekkes allerede på barneskolen, og styrkes gjennom hele skoleløpet. Deretter er det viktig å vise ungdom sammenhengen mellom teknologi og industri, og vise frem alle de spennende jobbene kan man få ved å utdanne seg innen de industrirettede yrkesfagene eller de tekniske høgskole- og universitetsfagene.

Konkrete forslag til hva industrien kan gjøre:

 • Invitere skoleklasser på bedriftsbesøk
 • Være synlig på utdanningsmesser
 • Ta inn elever på utplassering og gi dem god oppfølging
 • Informer foreldre om hvordan det er å jobbe i industrien og videre karrieremuligheter (f. eks. på foreldremøter)
 • Ansatte i industrien kan undervise i skolen
 • Gi lærere mulighet til å hospitere i industrien
 • Bruk (taleføre) lærlinger til å markedsføre industrifagene, de "snakker samme språk" som ungdommene
 • Møt ungdommene på deres arenaer, f.eks. sosiale medier
 • Bruk lokalavisen til å få frem de gode historiene fra industrien
 • Ta inn sommerstudenter, interns og trainees
 • Inviter studenter til å skrive bachelor- og masteroppgaver i bedriften
 • Bedrifter bør profilere seg på karrieredager på relevante universiteter og høgskoler
 • Bedriftene kan arrangere temadager, som f.eks. "mor- og datterdag"
 • Bedriftene bør vise frem arbeidet med klimatiltak og klimateknologi
Blogging - gaming - teknologi - industri

Industrien tilbyr et mangfold av arbeidsplasser for kvinner og menn som har alt fra fagbrev til doktorgrad. Fremover er ansatte med interesse for, og kompetanse innen, ny teknologi viktigere enn før. Dette gjelder alle nivåer i bedriften.

Skal vi lykkes med å rekruttere teknologiinteresserte til industrien må vi fortelle om det som skjer bak industriporten, og vi må fortelle det med et språk og i en kanal som treffer unge der de er. Norsk Industri engasjerte i 2018 YouTube-bloggeren Hanna Martine som produserte fem filmer der hun besøkte industribedrifter. Tilsvarende engasjerte vi i 2019 Fortnite-spiller og YouTube-blogger Elias, bedre kjent som "KimePlays". I løpet av de to årene har vi fått 19 prosent flere søkere til Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP) og sterk vekst for de industrielle Vg2-løpene. Det er også gledelig at vi på to år har fått 35 prosent flere jenter som ønsker å gå TIP!

> Gå til kampanjens hjemmeside (velgteknologi.no)

Fra 2020 ønsker vi at "Teknikk og industriell produksjon" skifter navn til "Teknologi". Et slikt navnebytte signaliserer hvem vi ønsker å rekruttere fremover, og vi tror navnebyttet vil gjøre at flere vurderer faget. Men ny teknologi må ikke utelukke praktisk sans. Flat struktur og tett samarbeid mellom designer, ingeniør og operatør er nøkkelen til effektivt samarbeid og innovasjon i norske industribedrifter. Vi ønsker derfor å rekruttere unge som er "praktisk anlagt og interessert i ny teknologi".

Klima - teknologi - industri

Klimautfordringen er nok vår største utfordring som samfunn. Det er et stort engasjement for klimaet hos unge, og det er meget bra! Industrien har lang tradisjon for å utvikle og ta i bruk løsninger på ulike problem. Kanskje ikke minst for å redusere eller kutte utslipp for å finne løsningene på klimaproblemet.

Vil du forbedre? Bli med i industrien og finn bærekraftige løsninger! Dette vil være bra for lavere utslipp i Norge, men også for løsninger som kan eksporteres til resten av verden.

Spre budskapet!

Norsk Industri fortsetter satsingen med nye runder kampanjer i sosiale medier i årene som kommer, og gir karriererådgivere i skoleverket relevant informasjon om industrien.

Men vi trenger flere ambassadører for at enda flere unge skal satse på en karriere i industrien. Bedriftene må engasjere seg lokalt. Dette kan gjøres ved å arrangere f.eks. åpen dag, bedriftbesøk eller skolebesøk, tilby utplassering og sommerjobber.

Eksempler