Siden er under oppbygging

Her kommer veikartet "Kompetanse for fremtidens industri"

Innhold

Verktøy

Til hjelp i arbeidet med å definere relevante utviklingstrekk, kan det være nyttig å se på Norsk Industri sine veikart.

Norsk Industri har laget veikart for en rekke bransjer, og disse forteller hvordan ulike deler av industrien i Norge ønsker å utvikle seg.

> Se våre veikart

Bedriften bør definere hva som er de viktigste utviklingstrekkene den vil møte. Her har vi forsøkt å gi eksempler på en del utviklingstrekk mange står ovenfor.

HER KOMMER FIGUR

Videre bør bedriften for hvert av utviklingstrekkene en mener er relevante for sin bedrift, beskrive hvordan dette vil påvirke bedriften. Utviklingstrekkene vil også påvirkes av hverandre. Derfor kan det være vanskelig å isolere hvert trekk for seg selv når man forsøker å danne et fremtidsbilde.

Eksempel:

HER KOMMER FIGUR

Tips til arbeidsmetodikk:
  • Gjennomføre workshop med utvalgte nøkkelpersoner ved bedriften for å diskutere aktuelle spørsmål.
  • Gå gjerne flere runder i ulike nivåer og avdelinger i bedriften, for å være sikker på at du har fått frem de mest relevante trekkene.
  • ...