Verktøy

Til hjelp i arbeidet med å definere relevante utviklingstrekk, kan det være nyttig å se på Norsk Industri sine veikart.

Norsk Industri har laget veikart for en rekke bransjer, og disse forteller hvordan ulike deler av industrien i Norge ønsker å utvikle seg.

> Se våre veikart

Bedriften bør definere hva som er de viktigste utviklingstrekkene den vil møte. Her har vi forsøkt å gi eksempler på en del utviklingstrekk mange står ovenfor.

Kilde: Glencore.

Videre bør bedriften for hvert av utviklingstrekkene en mener er relevante for sin bedrift, beskrive hvordan dette vil påvirke bedriften. Utviklingstrekkene vil også påvirkes av hverandre. Derfor kan det være vanskelig å isolere hvert trekk for seg selv når man forsøker å danne et fremtidsbilde.

Eksempel:
Produktutvikling
  • Økte krav til fleksibilitet i ferdigprodukter og råstoff vil føre til at vi må finne nye måter å møte markedets behov på.
  • Grundige markedsanalyser vil bli grunnlaget for produktutvikling, og økt informasjon og kompetanse på området vil gi oss evnen til å ta riktige valg om hvilke produkter vi skal tilby.
Prosessutvikling
  • Prosesser med mindre manuelle operasjoner, og effektive prosesser med høy sikkerhet og miljøvennlighet.
  • Prosessene vil bli modernisert med påvirkning fra de andre utviklingstrekkene, og arbeidet vil bli mer attraktivt for nye arbeidstakere.
Optimalisering og big data
  • Informasjon (data) blir lett tilgjengelig og brukbart. Sensorer, målinger, og analyse som tidligere ikke har vært mulig vil bli dagligdags, og vi vil ha langt mer informasjon å ta avgjørelser ut ifra.
  • Kunnskapen vil gi oss nye muligheter, man samtidig vil det kreve at vi er dyktige på å sortere ut hvilken informasjon som er mest relevant.
Tips til arbeidsmetodikk:
  • Gjennomføre workshop med utvalgte nøkkelpersoner ved bedriften for å diskutere aktuelle spørsmål.
  • Gå gjerne flere runder i ulike nivåer og avdelinger i bedriften, for å være sikker på at du har fått frem de mest relevante trekkene.

> Gå tilbake til Generelle utviklingstrender

> Gå videre til Bedriftens mål og strategier