Tekniske standarder

Designindustrien følger med på tekniske kvalitetsstandarder for møbel og interiør. Disse utvikles både på europeisk og internasjonalt nivå.

Aktiv deltagelse i Europeiske og internasjonale standarder

I Norge leder vi arbeidet med Speilkomiteen for møbler, dun og fjær i samarbeid med Standard Norge. Norge deltar aktivt i arbeidet med standardiseringer i CEN (Europa) og ISO (internasjonalt-nivå). Komiteen følger med og påvirker standardiseringsarbeidet for møbler, dun og fjær, samt. brann- og maskinkrav.

Standardene omhandler alt fra materialenes evner, designens funksjonalitet og utforming, til produktets holdbarhet og sikkerhet. Ved å stille strenge krav til riktig kvalitet sikrer vi at møblene er trygge og tåler tiltenkt bruk, og at møblene er mer kostnadseffektive og miljøvennlige.

SN/K 019 møbler arbeider med standarder innenfor:

 • Designprinsipper
 • Sikkerhet og dimensjonering av møbler
 • Utprøving og utforming av kontormøbler
 • Barnemøbler, skolemøbler, høye stoler, inne- og utemøbler, kontormøbler og kjøkkeninnredninger
 • Krav til tekstil, dun og fjær
 • Sirkulærøkonomi

Dette gjør komiteen:

SN/K 19 gir forslag til hvordan Norge skal stemme i ISO- og CEN-komiteene. Komiteen lager forslag til kommentarer og avklarer om standardene er i henhold til norske lover og forskrifter.

Komiteen skal også:

 • Koordinere Norges synspunkt på møbel
 • Vurdere om det er flere standardiseringskomiteer som vi bør delta i
 • Skrive norske kommentarer og dokumenter til vedtatte standarder
 • Oversette standardene til norsk ved behov
 • Foreslå nye standarder eller revidere eksisterende ved behov

Komiteen møtes 2 ganger årlig for å diskutere standardene. Lederen for SN/K 19 er Designindustriens fagsjef.