4.2 Finansiell situasjon

Oljebremsen kombinert med tap av finansiell stabilitet i næringen under den sterke oppgangen frem til 2014 innebar offshorekrise i form av fallende inntekter, store underskudd og tap av egenkapital. Det gjør at den finansielle situasjonen i den offshorerelaterte delen av norsk maritimt næringsliv fremdeles er prekær.

I et nytt forskningsbidrag om krisen innen Blue Maritime Cluster i Møre og Romsdal pekes det på at egenkapitalen innen skipsverft og offshorerederiene i stor grad er gått tapt og at lønnsomheten etter krisen ikke tar seg tilstrekkelig opp igjen til å generere overskudd for en rekke store aktører (Koilo & Grytten 2019).

I juni 2017 fusjonerte to av de største norske offshorerederiene Solstad på Karmøy og Farstad i Ålesund til et gigantisk rederi med 154 offshorefartøy. Det kom like etter at Solstad også hadde innfusjonert Rem fra Fosnavåg. Foranledningen var at verken Farstad eller Rem var overlevingsdyktige på egenhånd etter at egenkapitalen var gått tapt. Et håp var at Solstad-Farstad, som en gigant i norsk målestokk, skulle ha stor nok markedsmakt og finansiell styrke til å strukturere flåten ned til betydelig færre fartøy. Ny kapital var tilført. Største eiere var Kjell Inge Røkke gjennom Aker Capital og John Fredriksen gjennom Hemen Holding. Solstad og Farstad familiene på sin side satt igjen med under åtte prosent av aksjekapitalen til sammen. Farstad trakk seg senere ut.

Struktureringen av flåten lykkes bare delvis. Høsten 2019 slet Solstad-rederiet med overkapasitet med en tredel av flåten i opplag, svære underskudd, 30 milliarder i gjeld og negativ egenkapital (Sysla 19.09.2019).

Dette illustrerer at den finansielle situasjonen er svært anstrengt innen to av de mest toneangivende maritime klyngene innen offshore, nemlig Sør-Vestlandet (Rogaland Sunnhordland) og Nord-Vestlandet (Møre og Romsdal). Til tross for vekst de siste årene, sliter de fremdeles med manglende lønnsomhet (Sunnmørsposten 26.09.2019). Situasjonen smitter over på maritime næringer samlet sett. Slik det ser ut i dag er det offshorerelaterte segmentet fullstendig avhengig av nedskalering av flåten og frisk kapital for å kunne satse innovativt inn i fremtiden. Dersom det ikke skjer kan man sitte igjen med en flåte som ikke fornyes, samt verft, utstyrsleverandører og service og design selskaper som ikke får tilstrekkelig ordrer til å overleve og utvikle seg for fremtiden gjennom fornyet kompetanse.