Praksiskandidatordningen

Arbeider ved Brødrene Aa. Foto: Brødrene Aa

Foto: Brødrene Aa.

Praksiskanditatordningen er for personer som kan dokumentere lang yrkespraksis (minimum fem år).

Ordningen er et av de mest innarbeidede videreutdanningstilbudene vi har i Norge. Den gir rett til å melde seg opp til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift (og uten krav til fellesfag).

Ordningen er ubyråkratisk og en enkel måte å formalisere kompetansen den enkelte har opparbeidet seg gjennom sin brede arbeidserfaring. Erfaringen må suppleres med en teoretisk eksamen og selve fagprøven er lik for praksiskandidater og lærlinger.

Antallet som tar fagbrev gjennom praksiskandidatordningen har vært høyt og økende de siste årene, og er den klart viktigste veien til fagbrev for voksne. I skoleåret 2016–2017 var det 976 kandidater som fikk et fag- eller svennebrev gjennom praksiskandidatordningen innen TIP.

> Les mer her (udir.no)

Fagopplæring i Norsk Industri

Norsk Industri har nettkurs innenfor flere fag. Kursene er for praksiskandidater og lærlinger som skal ta fagbrev.

> Les mer her