Yrkesfag i bedrift

Yrkesopplæringen er en integrert del av den videregående opplæringen. Det innebærer at opplæringen som foregår i bedrift er likestilt med opplæring i skole, og gir et helhetlig opplæringsløp.

Eksempler