Nyansatt 25 år - Hva trengs for å få den nyansatte produktiv raskt?

Utfordringer

En ansatt, gjerne relativt nyansatt de siste par årene, bør være fadder for den nyansatte. Det må også være opplæring i bedriftens systemer, etc. Det er viktig at det er jevn oppfølging for å sikre at den nyansatte trives og er på rett vei. Det kan være en utfordring å få til god opplæring og innføring i bedriftens rutiner. Tidlig eksponering for komplekse oppgaver gir rom for vekst, det krever at leder tør å gi tillit og gir rom for å feile. Nyansatte er ofte toppmotiverte, nysgjerrige på teknologi og også ny teknologi. De kan ofte også ha høy selvtillit og tro på egne evner, og bedriften må møte forventningene til den nyansatte om rask utvikling og rask karriere. Det bør etableres en individuell kompetanseutviklingsplan med ansvarsfordeling for den nyansatte og for leder.

Tiltak

Bedriften bør bruke tid på å finne riktige faddere som kan bruke tid og som er engasjerte. De må følge opp, støtte og veilede for å sikre at den nyansatte er på rett vei. Dersom det ikke er rom for veldig tett oppføling, må det være et system eller nettverk som kan bistå ved behov og som kan fange opp utfordringer tidlig. Det bør bygges opp under og legge til rette for å teste teknologi, og særlig legge til rette for de som har spesielle interesser eller er teknologiinteresserte.

Bedriften bør ha en egen introduksjonsplan for alle nyansatte og det er viktig å bruke tid på forventningsavklaring. De nyansatte må også få gode muligheter til å gi tilbakemelding.