Tips til bedriften

 • Opparbeid dere en konkret forståelse for hva digitalisering og ny teknologi innebærer for deres bedrift og hvordan det vil påvirke bedriften fremover, både på kort og lang sikt.
  • Hvordan vil for eksempel robotisering påvirke bedriftens arbeidsmåte?
 • Det kreves nye arbeidsmetoder og annen type kompetanse for å kunne nyttiggjøre seg den nye teknologien.
  • Hvilke grep må bedriften gjøre for å sikre at medarbeidere har tilstrekkelig kompetanse til å mestre den digitale arbeidshverdagen i årene fremover?
  • Har vi for eksempel ansatte med kompetanse til å utnytte de store datamengdene vi har tilgjengelig?
 • Definerer hva dere mener med digital kompetanse. Innholdet i digital kompetanse vil være forskjellig fra bedrift til bedrift ut fra produksjonsområde, fagkompetanse, størrelse osv.
  • Hva betyr digital kunnskap, digital forståelse, digitale ferdigheter, digitale holdninger og verdier hos dere?
 • Programmerere eller dataanalytikere gjør ikke bedriften digital – til det trengs det en oppgradering av alle medarbeideres digitale kompetanse. Dere trenger ingeniører og fagarbeidere som kan utnytte teknologier, det vil si som har digital kompetanse i kombinasjon med praktisk erfaring.
 • Å ansette programmerere og andre "IT-mennesker" uten industri- og produksjonserfaring kan by på utfordringer. De kommer fra en helt annen verden, har andre forventninger, og kan ha problemer med å finne seg til rette i et produksjonsmiljø.
  • Kombinasjonen av fagkompetanse/industriforståelse sammen med IT/teknologi-kompetanse er essensielt. Dette fordi digital kompetanse i industrien i stor grad dreier seg om utvikling av digitale verktøy og systemer som vil endre måten man utfører arbeidsoppgaver på.