Kunnskapsgrunnlag

Det er viktig med en helhetlig, overordnet plan for arbeidet med å satse på kompetanse i organisasjonen.

En strategi er i sin essens en helhetlig, overordnet og langsiktig plan for å oppnå definerte mål. Det bør være en sammenheng mellom bedriftens overordnede strategier og mål, og arbeidet med kompetanse. Bedriftens strategi legger føringer for hvilken kompetanse det er viktig å mobilisere, videreutvikle eller å anskaffe.

Grunnen til at en bedrift skal bedrive systematisk kompetansearbeid er nettopp å avdekke på hvilke områder og hvordan organisasjonen bør satse på kompetanse for å øke måloppnåelsen og verdiskapingen. Med andre ord koble organisasjonens overordnede mål og strategier til kompetansestrategier og kompetansetiltak (s. 67).

Kompetansestrategi

Formålet med en kompetansestrategi er å vite hva bedriften trenger av kompetanse i fremtiden for å nå virksomhetens sine mål og strategier.

En bedrifts kompetansestrategi må være operativ, ikke så overordnet at det kun blir ord uten reelt innhold. En effektiv kompetansestrategi må være et resultat av virksomhetsstrategien og inneholde klare strategiske kompetanseområder og mål for disse. En kompetansestrategi må operasjonaliseres gjennom en handlingsplan med konkrete aktiviteter som skal gjennomføres. Hver aktivitet bør spesifiseres med innhold, mål, ressurser, tidsfrister og hvem som er ansvarlig, slik at den er klar og tydelig for alle.

Det er ikke bare store virksomheter som trenger en kompetansestrategi. Små og mellomstore virksomheter er vel så sårbare for tap av kompetanse, mangel på utvikling, og å nå frem i kampen om kompetansen når de rekrutterer. (Kilde: HR Norge)

Kjernekompetanse

Begrepet kjernekompetanse er viktig når strategi skal kobles til kompetanse.

Kjernekompetanse er den kompetansen som skal sikre langsiktige, konkurransemessige fordeler og overlevelse for organisasjonen. Kjernekompetansen bør altså være mest mulig unik, og må bidra til at organisasjonens produkter eller tjenester oppfattes som nyttige og verdifulle av kunder eller sluttbruker. Kjernekompetanse kommer til uttrykk gjennom bedriftens produkt/produkter.

Kilde: Linda Lai Strategisk kompetanseledelse (2017) s. 29 - 36

> Gå tilbake til Bedriftens mål og strategier

> Gå videre til neste steg i modellen, 2. Identifisere kompetansegap