Siden er under oppbygging

Her kommer veikartet "Kompetanse for fremtidens industri"

Innhold

Kunnskapsgrunnlag

Det er viktig med en helhetlig, overordnet plan for arbeidet med å satse på kompetanse i organisasjonen.

En strategi er i sin essens en helhetlig, overordnet og langsiktig plan for å oppnå definerte mål. Det bør være en sammenheng mellom bedriftens overordnede strategier og mål, og arbeidet med kompetanse. Bedriftens strategi legger føringer for hvilken kompetanse det er viktig å mobilisere, videreutvikle eller å anskaffe.

Grunnen til at en bedrift skal bedrive systematisk kompetansearbeid er nettopp å avdekke på hvilke områder og hvordan organisasjonen bør satse på kompetanse for å øke måloppnåelsen og verdiskapingen. Med andre ord koble organisasjonens overordnede mål og strategier til kompetansestrategier og kompetansetiltak (s. 67).

  1. Kompetansestrategi
  2. Kjernekompetanse

Kompetansestrategi

Tekst kommer

Kjernekompetanse

Begrepet kjernekompetanse er viktig når strategi skal kobles til kompetanse. Kjernekompetanse er den kompetansen som skal sikre langsiktige, konkurransemessige fordeler og overlevelse for organisasjonen. Kjernekompetansen bør altså være mest mulig unik, og må bidra til at organisasjonens produkter eller tjenester oppfattes som nyttige og verdifulle av kunder eller sluttbruker. Kjernekompetanse kommer til uttrykk gjennom bedriftens produkt/produkter.