Verktøy

Bedriften må gjøre seg kjent med arbeidsmarkedet og tilgang på arbeidskraft på både kortere og lengre sikt i den bransjen og i det geografiske området dere opererer. Noen må forholde seg til et internasjonalt marked, mens andre forholder seg til et mer avgrenset marked.

Det lages flere årlige rapporter og undersøkelser som gir et bilde av dagens arbeidsmarked og tilgang på arbeidskraft for industrien:

 > Gå tilbake til Arbeidsmarkedet og tilgang på arbeidskraft

> Gå videre til Generelle utviklingstrender