Verktøy

Innledende tekst kommer

Suksesskriterier for et systematisk arbeid med kompetanseutvikling:

  • Jobb systematisk, men ikke gjør det for komplisert. Det er fort gjort å gå seg bort!
  • Velg noen "lavthengende frukter" å starte med. Man vil da raskt oppnå erfaring og forhåpentligvis resultater, og etter hvert vil hele organisasjonen se muligheter.
  • Involver de ansatte i utviklingen av kompetansestrategien. Det er som regel ingen god ide å hente inn "akademiske eksperter" for å lage en flott kompetansestrategi
  • Kompetansearbeidet må være forankret i toppledelsen og må inngå i strategiarbeidet på toppnivå i organisasjonen
  • ....

> Gå tilbake til Kompetansegap

> Gå videre til neste steg i modellen, 3. Styrke kompetanse