Kompetansegap

Når vi har beskrevet dagens kompetanse og den ønskede fremtidige situasjonen, altså hva vi ønsker i fremtiden, må vi identifisere forskjellen, og lage en plan for å fylle dette gapet.