Verktøy

For å beskrive bedriftens fremtidige nøkkelkompetanse må en starte med å definere hva en mener med kompetanse. Vi foreslår å definere kompetanse som kunnskap, forståelse, ferdigheter, holdninger og verdier (se kunnskapsgrunnlaget for mer informasjon).

Når man er enig i hvordan man definerer kompetansebegrepet kan en lage en oversikt over de kompetansene (kunnskaper, forståelser, ferdigheter og holdninger/verdier) som blir særlig viktig for bedriften fremover gitt de utviklingstrekkene man har kommet frem til vil ha betydning for bedriften. Det er ingen enkel oppgave å forutse hvilken kompetanse man trenger i fremtiden. Endringene i dagens industri skjer så raskt og omstillingene er så hyppige at det å ansette personer med riktig kompetanse kan være utfordrende.

Tips:

Test ut hypotesene om fremtidens nøkkelkompetanse på ulike grupper i bedriften!

> Gå tilbake til Fremtidig kompetansebehov

> Gå videre til Kompetansegap