Fremtidig kompetansebehov

Det andre steget i en GAP-analyse er å identifisere hva slags kompetanse vi trenger i fremtiden.