Verktøy

Når man arbeider med kompetanseanalyse i praksis etterlyser mange ferdigutviklede IKT-verktøy. Det finnes imidlertid få standardverktøy som passer alle, verken når det gjelder bruk av begreper og kategorier eller analysemuligheter.

Det avgjørende er at man selv har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere hva som skal inngå i egne kompetanseanalyser, og i hvilken grad og hvordan standardiserte eller skreddersydde IKT-verktøy kan brukes i den sammenheng.

Men før man velger et kartleggingsverktøy må man vite at dette verktøyet dekker bedriftens behov. Det er ingen vits i å investere i dyre kartleggingsverktøy dersom en excel-fil fungerer like godt. Bruk av kartleggingsverktøy eller egne systemer avhenger av bedriftens størrelse og behov.

Tips for å identifisere bedriftens nåværende kompetansebeholdning:

  • Gå systematisk gjennom hvert arbeidsområde/avdeling
  • Bruk arbeidsinstrukser, prosedyrer og krav til rollene
  • Ta spesielt hensyn til kritisk kompetanse og fagområder
  • Pass på at arbeidet ikke blir så omfattende og detaljert at du "kjører deg fast"
  • ...

> Gå tilbake til Dagens kompetanse

> Gå videre til Fremtidig kompetansebehov