Dagens kompetanse

Det første steget i en GAP-analyse er å identifisere hva slags kompetanse vi har i bedriften i dag.