Les mer

  • Ove Wilhelmsen, styreleder, Maritim Bransjeforening i Norsk Industri
  • Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef, Maritim Bransjeforening i Norsk Industri, oppdragsgiver
  • Stål Heggelund, fagsjef, Havbruksleverandørene i Norsk Industri
  • Cathrine W. Eidal, kommunikasjonssjef/webansvarlig, Norsk Industri
  • Jan Kjetil Paulsen, prosjektleder, Sjøkartet

Både styret i Maritim Bransjeforening og representanter for medlemsbedriftene har vært involvert i arbeidet underveis gjennom spørreundersøkelser og ved innspill- og evalueringsmøter. Vi har også innhentet eksempler fra et utvalg av store og små medlemsbedrifter i forskjellige segmenter av medlemsmassen.

Det faglige grunnlaget er i stor grad basert på relevante rapporter og studier fra eksterne aktører og institusjoner som Menon Economics og Sintef Ocean.