Rask miljøgevinst med integrert hybrid framdrifts- og manøvreringssystem

Tegning

CRP-PM, Contra Rotating Propulsion med Permanentmagnet-motor. Illustrasjon: Brunvoll.

Brunvoll har lang erfaring innen hybrid framdrift til fartøy med krevende operasjoner, og har erfart at den riktige konfigurasjonen kan gi store drivstoffbesparelser for det aktuelle skipet.

Miljøkravene har medført en økende etterspørsel etter hybride og elektriske systemer i det maritime markedet, for alle skipstyper, både for nybygging og ombygging. Utviklingen skjer fort innen både batterier, hydrogen og brenselsceller m.m., men ennå er det begrensninger i kapasitet, lagring og infrastruktur. Hybrid systemkonfigurasjon er derfor svaret for mange skipstyper og operasjoner for å oppnå rask miljøgevinst ved å kombinere alternative energikilder med diesel-elektriske generatorer og hovedmotorer.

TegningTegning

Framdrift, manøvrering og kontrollsystem i hybrid konfigurasjon. Illustrasjon: Brunvoll.

Kundetilpasning og systemintegrasjon

Et hybrid-system kan enkelt defineres som bruk av to eller flere ulike kraftkilder. Ved å kombinere ulike energikilder med gir, propell, ror og thrustere i kundetilpassede konfigurasjoner, får man systemer med stor operasjonell fleksibilitet, økt sikkerhet og redundans, samt reduserte utslipp. Gjennom kontrollsystemet optimaliseres hele kjeden avhengig av hvilken energikilde og driftsmodus som brukes. Det handler om å overføre energien så effektivt som mulig til framdrift og manøvrering av skipet, ved at motorer og generatorer opererer under gunstige forhold ved hjelp av batterier og smarte kontrollsystemer.

Effektivitet med permanentmagnet motorer (PM-motorer)

Innen diesel-elektriske systemløsninger er PM-motorer effektive og kompakte maskiner som i kombinasjon med et kontraroterende propellsystem med høy propellervirkningsgrad kan gi store besparelser. En videre kombinasjon med batterier kan gi ytterligere redusert drivstofforbruk.

Simulering i tidlig fase

Brunvoll ønsker å bidra til renere skipsfart og kan med simulering av driftskondisjoner og systemløsning i tidlig fase bidra til at kundene får større innsikt i hvilken systemkonfigurasjon som er optimal for det aktuelle skipet.