Nordisk samarbeid om nullutslipp fra skip

Løvetann som blåser

Foto: Jane Jünger / Wärtsilä.

I prosjektet Zero Emission Energy Distribution at Sea (ZEEDS) jobber seks nordiske selskaper med å utvikle fremtidens løsning for produksjon og distribusjon av utslippsfri energi til skipsfarten.

Den globale skipsfarten produserer årlig CO2-utslipp på nesten en million tonn. Gjennom ZEEDS-prosjektet prøver Wärtsilä, Aker Solutions, Equinor, DFDS, Grieg Star og Kværner å finne kortest mulig vei til nullutslipp for denne industrien. Visjonen til samarbeidspartnerne er å møte utfordringen med å utvikle en helt ny infrastruktur for miljøvennlig drivstoff for skip.

Krever en kollektiv innsats

– ZEEDS-partnerne har forståelse for at overgangen til miljøvennlig drivstoff krever en kollektiv innsats. Vi tror at vi ved å henvende oss til leverandør-, lagrings- og distribusjonskjeden, kan framskynde et skifte til renere drivstoff i skipsfarten, sier Cato Esperø, salgsdirektør i Wärtsilä, der ideen og initiativet til ZEEDS oppstod.

Prosjektet har sett på ulike konsepter for å nå nullutslippsmålet. Ett av dem er å produsere nullutslippsdrivstoff med fornybar energi ute til sjøs – og samtidig distribuere og bunkre skip under seilas.

Som perler på en snor

Partnerne ser for seg et nettverk av slike produksjons- og distribusjonsknutepunkter strategisk plassert langs viktige skipsleder – som perler på en snor. Hver av disse hub-ene kan bestå av vindturbiner, produksjonssystem for nullutslippsdrivstoff og lagertanker, samt distribusjon til passerende fartøy ved bruk av autonome bunkringsfartøy (EPV – Energy Providing Vessel). Mulige nullutslippsdrivstoff som kan produseres i hub-ene er ammoniakk og hydrogen.

All teknologi beskrevet i prosjektet er i dag tilgjengelig, men er hittil ikke kombinert og brukt på den måten ZEEDS ser for seg. For å få tilgang til ytterligere kompetanse og tekniske løsninger til å realisere konseptet, inviterer de seks initiativtakerne gjerne nye partnere med på laget.