Kutter energitap med førti prosent

Skip på havet

Havyard Design & Solutions skal levere design og utstyr til fire skip for Havila Kystruten AS. Foto: Havila Kystruten.

I stedet for å la varmen forsvinne ut pipa, kan den brukes til fremdrift for skipet og varme for passasjerene om bord i Havila Kystruten. Det har Havyard sørget for.

Jørgen Kopperstad, Designer Performance & Combustion Systems i Havyard Design & Solutions sier at dette er en del av Havyard sin gjennomgående filosofi rundt et grønt skifte i skipsdesign.

- Vi lager stadig mer energieffektive skip. Varmegjenvinning som produserer elektrisitet er en del av det, og til sammen kan det nye systemet kutte så mye som fire til fem prosent av drivstoff-forbruket. Det vil selvsagt gi en stor gevinst for skipets eier, men like viktig er at det vil gi stor gevinst for miljøet.

Systemet det nå jobbes med inneholder både utstyr for å gjenvinne varme fra maskineriet om bord og utstyr for å hente varme fra sjøen.

Havyard har brukt egen konsernkompetanse i tillegg til flere underleverandører for å sette sammen et Waste Energy Recovery System med både utstyr, integrasjon og styringssystemer som skal gi best mulig effekt.

- Vi har tatt i bruk teknologi som ikke er vanlig på sjøen, og utfordringen har vært å få et system som er kompakt nok til å tas i bruk om bord på skip. Det har vi nå greidd. I tillegg har vi med hjelp av Enova-støtte også greidd å få det innen en økonomisk ramme som gjør at systemet er nedbetalt på få år og dermed økonomisk forsvarlig.

Gevinst for miljøet

I en tradisjonell forbrenningsprosess forsvinner så mye som 65-75 prosent ut med eksosen til skipet. Det nye systemet som Havyard Design & Solutions tar i bruk reduserer tapet til 39 prosent. Det er et kutt på over førti prosent.

I stedet for at varmen forsvinner ut pipa, kan den bli tatt i bruk til å produsere elektrisitet. Denne elektrisiteten sørger blant annet for fremdrift av skipet, lys og varme på lugarer og fellesareal.

I stedet for å fyre for kråka og la varmen forsvinne ut pipa, vil vi gi varmen til de som reiser med Havila Kystruten.

Varmegjenvinningssystemet er også tenkt brukt til å varme vannet du kan dusje i – og som energi til å produksjon av ferskvann.

Kjellbjørn Kopperstad, Technical Manager i Havyard Design & Solutions sier at det nye systemet er en del av Havyards ambisjon om å ta stadig nye steg mot stadig mer energieffektive skip.

Det vi har fått til her gir oss og næringen nye muligheter, og viser at vi kan skape nye løsninger som både gir gevinst for miljøet, men som også har kort nedbetalingstid og snarlig økonomisk gevinst.

Systemet har:
  • To uavhengige kjøle-/varmesystem som kan opereres hver for seg, men der det også er mulig med overføring av energi mellom systemene.
  • Varmepumper som kan hente energi fra forvarmet sjøvann.
  • Kontroll-, måle og integrasjonssystemer.