Det grønne skiftet er også blått

Båt på vannet

Hybridkatamaranen "Edel" levert av Moen Marin. Foto: Moen Marin.

Fartøyflåtene til fiskeri- og havbruksnæringen er på full fart til å bli klimanøytrale. I vinter skapte Moen Marin overskrifter da de overleverte verdens hittil største batterihybride fiskebåt, "Angelsen Senior", til rederiet Hans Angelsen & sønner.

I august leverte Moen Marin hybridkatamarenen "Edel" til oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS). Dermed får både folket på merdkanten og naturomgivelsene en tilværelse fri for støy og eksos.

– I NRS er vi veldig stolte av å ha investert i vår første hybridbåt. Dette bedrer arbeidsmiljøet til dem som jobber om bord. Vi tror også at en stillere båt vil føre til mindre stress for fisken, sier Arne Lervåg, konserndirektør for havbruk i NRS.

Moen Marin er bygget på nærmere 100 års verftstradisjoner. De siste tre årene har de trønderske kystinnovatørene utviklet hybridelektriske fartøyer som møter både dagens og morgendagens krav til utslipp, effektivitet, driftssikkerhet og økonomi.

– Alle våre båter kan leveres med elektrisk og hybrid drift, sier Torfinn Hansvik, teknisk sjef i Moen Marin.

Oppdrettsfartøyet EDEL sparer miljøet for ca 200 tonn CO2 årlig. Produksjonen av batteripakken som står om bord er derfor klimanøytral ila ca. 2 måneders drift.

– Teknologien er moden, og markedet ser i økende grad til alternativer til konvensjonell fremdrift. I tillegg bidrar Enova med støtte til investeringer i slike båter. Som landets største leverandør av oppdrettsfartøyer kan vi være en katalysator for et raskere grønt skifte til sjøs. Og det har vi tenkt å være, avslutter Hansvik.