EPS-gruppen

En bransjegruppe i Norsk Industri

Innhold

Styret og utvalg i EPS-gruppen

Styret består av:

  • Rolf Fagervoll, Brødr. Sunde,  leder
  • Jan Erik Engebretsen, Jackon
  • Per Grønberg, BEWi StyroChem
  • John Henrik Løvold, Løvolds Industri
  • Peik Næsje, Glava
  • Jan Endre Vartdal, Vartdal Plastindustri

EPS-gruppen har også noen utvalg:

  • Teknisk utvalg
  • Emballasjeutvalget
  • Marketingutvalget