EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Styret og utvalg i EPS-foreningen

Styret består av:

Jan Endre Vartdal, Vartdal Plast, leder
Per Christian Haugen, Glava, nesteleder
Rolf Fagervoll, Sunde
Rune Kvilvang, BEWI  
Jens Christian Hernes, BEWI

EPS-foreningen har også noen utvalg:

  • Teknisk utvalg
  • Emballasjeutvalget
  • Marketingutvalget