EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Innhold

Styret og utvalg i EPS-foreningen

Styret består av:

  • Jan Erik Engebretsen, Jackon, leder
  • Jan Endre Vartdal, Vartdal Plastindustri, nestleder
  • Rolf Fagervoll, Brødr. Sunde
  • Per Christian Haugen, Glava
  • John Henrik Løvold, Løvolds Industri
  • Rune Kvilvang, BEWI

EPS-foreningen har også noen utvalg:

  • Teknisk utvalg
  • Emballasjeutvalget
  • Marketingutvalget