EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

ISOBEST: Kvalitetsmerke for isolasjonsprodukter av EPS

Produsentene av EPS-isolasjon i Norge samarbeider om å synliggjøre kvalitetsriktige produkter gjennom et felles kvalitetsmerke «ISOBEST».

Å ha utfordrende mål er viktig for enhver organisasjon. Å bringe kvalitetsriktige og kvalitetskontrollerte produkter til markedet er også viktig. Tidligere hadde EPS-gruppen en egen kvalitetskontroll gjennom VIF (Varmeisolasjonsprodusentenes Forening), en kontrollordning som ble administrert av Sintef Byggforsk. Denne kontrollordningen opphørte da CE-merkingen kom. I ettertid har man sett at CE-merkingen ikke hadde det kvalitetsstempelet som man trodde det skulle bli.

EPS-gruppen er opptatt av å informere om at det er strenge krav til EPS-produsentene i Norge. I Europa brukes det en rekke stoffer i disse produktene som ikke er akseptert i Norge. Det ble derfor gjennomført en selvpålagt ekstern kontroll ved uttak av prøver. Prøvene ble og blir testet mht. om kvaliteten er i overenstemmelse med oppgitt isolasjons- og fasthetsgrad.

Det har vært drøftet om man skulle annonsere at våre produkter er kvalitetssikret og i overenstemmelse med internasjonale krav - også til europeisk og norsk produktstandard. Som et resultat av dette, ønsker EPS-gruppen å informere sine kunder om dette ved lansering av kvalitetsmerket «ISOBEST». EPS-gruppen har utviklet og har ansvaret for dette konseptet, som skal uttrykke og synliggjøre en bekreftet kvalitetssikring. Logoen vil være å finne på alle standard produkter.

Isolasjonsprodukter av EPS har mange anvendelsesområder, og utgjør en betydelig og nær sagt fundamental andel av mange byggverk. I løpet av et år benyttes mer enn en million kubikkmeter EPS på norske byggeplasser, og det finnes en rekke standardiserte kvaliteter. I det kalde nordiske klimaet er det helt avgjørende at isolasjonen gjør jobben sin, både mot grunn og mot luft. Dette stiller store krav til at produktene holder hva de lover, både mht. isolasjonsevne og trykkfasthet.

Kvalitetsriktige leveranser til ulike anvendelser er derfor et bransjekrav, og har vært det i mange tiår. Kvalitetskontrollen av EPS-produkter skjer som nevnt ved uttak av tilfeldige prøver. Ekstern kontrollør besøker forhandlere og byggeplasser og plukker ut tilfeldige produkter. Prøvene blir testet med hensyn til hvilken isolasjons- og fasthetsklasse som er levert, avhengig av anvendelsesområde. Kontrollen utføres årlig.

Kvalitetsmerket ISOBEST vil forsterke markedets opplevelse av en seriøs bransje med gode produkter. Det vil bidra til å forsterke etterspørselen etter gode isolasjonsalternativer, ikke bare i grunnen.

Som en konklusjon kan vi si at kvalitetssikringen bekreftes gjennom kvalitetsmerket ISOBEST. Merket skal synliggjøre at EPS-produsentene som er tilsluttet ordningen, gjennomfører kvalitetssikring i overenstemmelse med kundenes, bransjens og offisielle standardiserte krav.

Følgende leverandører tilfredsstiller ordningens kvalitetskrav, og gis tillatelse til å benytte kvalitetsmerket ISOBEST: Bewi AS, Brdr. Sunde as, Isolitt AS, Jackon AS, Løvolds Industri AS, Vartdal AS

Disse har rutiner som dokumenterer en tilfredsstillende kvalitetskontroll.