Industrimaster ved Universitet i Sørøst-Norge

Forskning

Foto: AdobeStock.

Dette studiet utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien eller næringen det utdannes for.

Studentene jobber 50 prosent i en bedrift (betales 50 prosent av BSc-ingeniørlønn) på en 34 måneders kontrakt (med oppsigelse tilsvarende som en lærlingkontrakt), samtidig som de tar en mastergrad i Systems Engineering. Programmet er lagt opp slik at studentene kan bo hvor som helst i Norge. Det er maks to uker (samlingsbasert) med undervisning i Kongsberg hvert semester (2x40 timer). Deretter er det 10 ukers hjemmearbeid/oppgave.

> Les mer her