Ny modulbasert og fleksibel etterutdanning ved fagskolene

Som en oppfølging av frontfagsoppgjøret i 2016 fikk Norsk Industri og Fellesforbundet midler over statsbudsjettet i 2019 til utvikling og drift av en modulbasert etterutdanning på fagskolene for industrien.

Midlene går til fem ulike industrimiljøer som sammen med sin lokale fagskole utvikler rundt 20 ulike moduler. Halvparten av disse skal tilbys høsten 2019.

> Les mer om Industrifagskolen

Meld inn ditt behov!

Norsk Industri jobber for at flest mulig industrimiljø raskt skal få tilgang til et slikt tilbud fra sin fagskole. Dersom din bedrift ønsker dette tilbudet kan du ta kontakt med Norsk Industri.

Disse tilbudene kommer høsten 2019:
Miljø
Moduler som kan tilbys høsten 2019
Planer 2020
Sørlandet Bærekraft og forbedringsarbeid 2 nye moduler
  Datafangst og beslutningsstøtte i produksjonen  
Ålesund Maskinfag verft (generelle fag) 1 ny modul
Stord Materialteknologi 4 nye moduler
  Dokumentasjon og teknisk kommunikasjon  
  Prosjekt og produksjonsplanlegging  
  Produksjonsledelse  
  Teknisk engelsk  
Kongsberg Industriell intelligens og autonome systemer 3 nye moduler
  Agil produksjon  
  Reguleringstekniske systemer  
Sum 11 moduler 100 sp / 10 moduler