Kunnskapsgrunnlag

Satsing på kompetanse bør gi en resultatmessig avkastning for organisasjonen i form av økt måloppnåelse og verdiskaping. Investeringer i kompetansekapitalen gjennom anskaffelser og utvikling må følges opp av tiltak som skal tilrettelegge for optimal anvendelse og mobilisering av tilgjengelige kompetanse. Med andre ord avhenger avkastningen på kompetansekapitalen både av investeringer og disponeringer.

Ofte betraktes satsing på kompetanse (for eksempel kompetanseutvikling) som en ren utgiftspost. Et slikt tiltak bør derimot defineres som investeringer i kompetansekapitalen.

Digitalisering og automatisering av arbeidslivet har allerede gitt betydelige kvalitetsforbedringer og effektiviseringsgevinster. Ved bruk av avansert teknologi har norske industriselskap både økt kvalitet og stabilitet i sine produksjonsprosesser. Dette er ikke nytt for norsk industri, det er vår industri historie.

Nye produksjonsprosesser og arbeidsformer krever hyppigere oppdatering av kompetanse i alle ledd. Denne kontinuerlige investeringen i kompetanse er nødvendig for å opprettholde vårt konkurransefortrinn; vi jobber smartere og mer effektivt enn våre konkurrenter.

Ved å øke kompetanse hos hver enkelt medarbeider bidrar vi til kontinuerlig utvikling og bedre resultater gjennom stabil eller lavere bemanning, som er helt nødvendig for å være konkurransedyktig i global konkurranse. Økt kompetanse og kompetanse krav gir tillegg spennende jobber i industrien. Dette er helt nødvendig for å sikre tilgang til dyktige operatører og ingeniører, samt utvikle et omdømme som en bransje med fremtidsrettede arbeidsplasser.

> Gå tilbake til Resultater og effekt

> Gå til modellens startside