Siden er under oppbygging

Her kommer veikartet "Kompetanse for fremtidens industri"

Innhold

Kunnskapsgrunnlag

Satsing på kompetanse bør gi en resultatmessig avkastning for organisasjonen i form av økt måloppnåelse og verdiskaping. Investeringer i kompetansekapitalen gjennom anskaffelser og utvikling må følges opp av tiltak som skal tilrettelegge for optimal anvendelse og mobilisering av tilgjengelige kompetanse. Med andre ord avhenger avkastningen på kompetansekapitalen både av investeringer og disponeringer.

Ofte betraktes satsing på kompetanse (for eksempel kompetanseutvikling) som en ren utgiftspost. Et slikt tiltak bør derimot defineres som investeringer i kompetansekapitalen.