Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

Kort fortalt

Norge bestemmer selv over forvaltningen av våre energiressurser. Valg av energibærere, utbygging eller utvidet bruk av ressursene og nye utenlandsforbindelser er opp til Stortinget. Det er også norske myndigheter som bestemmer om det skal gis konsesjon. Disse prinsippene ligger til grunn både i EU og EØS. For norsk industri, som er energiintensiv og vannkraftbasert, er dette sentralt. Videreforedling av våre energiressurser er avgjørende for en fremtidsrettet norsk industri og norske arbeidsplasser.

Norske industribedrifter er avhengige av forutsigbarhet og trygghet for krafttilgang. Energi er en handelsvare i EØS, og industrien ønsker et marked for kraftutveksling. Da er det viktig med regler som sørger for at dette fungerer og gir like betingelser for alle. Det sikrer industrien forutsigbarhet og trygghet. Energisamarbeidet i EØS og ACER gir medinnflytelse på felles rammer og mulige tvister kan løses på bakgrunn av regler som så både store og små land må respektere.

Korrekt informasjon om det europeiske energisamarbeidet er avgjørende. Fordi energi og energiforsyning er så sentralt for absolutt alle land i Europa er det viktig. Norsk Industri mener at vi bør og må diskutere europeisk energipolitikk på basis av fakta. Derfor har vi bedt et uavhengig fagmiljø, Fridtjof Nansens Institutt (FNI), å se på hvilke rammer som gjelder for dette samarbeidet. Dette finner du i denne rapporten.

Med utgangspunkt i rapporten fra FNI har Norsk Industri laget en rekke spørsmål og svar om temaet. Disse er basert på rapporten, forskning og offentlige utredninger, direktivtekster og offentlig tilgjengelig informasjon fra myndighetene.

Bakteppet: EØS-avtalen og energipolitisk samarbeid

Samfunnsdebatten har den siste tiden rast rundt hvorvidt det lønner seg for Norge å delta i EUs energisamarbeid, ACER. Fordi denne debatten er viktig for norsk næringsliv, har vi laget denne faktasiden.

Norge er ikke EU-medlem, men samarbeider med EU gjennom EØS-avtalen. Norge får adgang til EUs indre marked i bytte mot at vi følger felles regler som EU lager for dette markedet. Dette er mer enn en handelsavtale, fordi det ikke bare er handelen mellom land som reguleres, men også økonomisk virksomhet innfor hvert land – fordi de er del av et felles marked. Dette er en pakke-avtale med samarbeid på tvers av en rekke politikkområder.

Les mer her

Spørsmål og svar

Her har vi samlet en rekke spørsmål og svar om ACER og EUs energisamarbeid.

Les mer

Q&A - Acer i perspektiv

Her finner du "Acer på 1-2-3", "Bakteppet: EØS-avtalen og energipolitisk samarbeid" samt spørsmål og svar på alt du lurer på om ACER, alt i en pdf. Dette er det samme som du finner på nettsiden.
> Last ned pdf

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!