Illustrasjonsfoto: AdobeStock
Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Innhold

Bakteppet: EØS-avtalen og energipolitisk samarbeid

Samfunnsdebatten har den siste tiden rast rundt hvorvidt det lønner seg for Norge å delta i EUs energisamarbeid, ACER. Om kort tid skal Stortinget ta stilling til om Norge skal innlemme EUs tredje energimarkedspakke i norsk lovgivning og slutte seg til EUs energibyrå. Fordi denne debatten er viktig for norsk næringsliv, har vi laget denne faktasiden.

Norge er ikke EU-medlem, men samarbeider med EU gjennom EØS-avtalen. Norge får adgang til EUs indre marked i bytte mot at vi følger felles regler som EU lager for dette markedet. Dette er mer enn en handelsavtale, fordi det ikke bare er handelen mellom land som reguleres, men også økonomisk virksomhet innfor hvert land – fordi de er del av et felles marked. Dette er en pakke-avtale med samarbeid på tvers av en rekke politikkområder.

Les mer her

ACERs hovedkvarter i Ljubljana, Slovenia. Foto: acer.europa.eu

Q&A - Acer i perspektiv

Her finner du "Acer på 1-2-3", "Bakteppet: EØS-avtalen og energipolitisk samarbeid" samt spørsmål og svar på alt du lurer på om ACER, alt i en pdf. Dette er det samme som du finner på nettsiden.
> Last ned pdf

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!