Foto: iStockPhoto.
Foto: iStockPhoto.

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge.

Om oss

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge eller som representerer utenlandske maling-, lakk- og limprodusenter og som er direkte ansvarlig overfor den utenlandske produsenten.

Den norske malingbransjen er godt representert innenfor Maling & Lakkindustriens Forbund med en markedsdekning på ca 90 prosent.

Forbundets formål er å:
  • Ivareta felles økonomiske og faglige interesser og representere maling-, lakk- og limindustrien overfor myndigheter, innen Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norsk Industri, overfor andre nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner og samfunnet og markedet for øvrig.
  • Arbeide for at medlemmene får rammebetingelser som gir utviklingsmuligheter, gode og trygge arbeidsplasser og som fremmer miljøhensyn knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av maling, lakk, lim og beslektede produkter.
  • Fremme kontakt og samhold i bransjen, i samsvar med konkurranselovgivningen.
  • Bistå medlemmene i spørsmål av felles interesse, og individuelt, så langt som praktisk mulig. Til å utføre slike servicefunksjoner har Forbundet etablert ha egen serviceenhet.
Kontakt med myndigheter, bransjeforeninger og andre aktører i markedet

Maling & Lakkindustriens Forbunds sekretariat har regelmessig kontakt med nasjonale myndigheter som Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet.

Gjennom medlemskap i og nære kontakter med nasjonale og internasjonale organisasjoner uveksles erfaringer om utforming og fortolkning av lover, produktspørsmål etc.

De viktigste serviceoppgavene er knyttet til helse, miljø og sikkerhet ved produksjon, bruk og avhending av maling, lakk og limprodukter.

Internasjonal representasjon

M & L deltar aktivt i arbeidet innenfor CEPE (Euroepan council of Paint, Printing Ink and Artists Colours Industry) om europeisk lovgivning, vitenskaplige og økonomiske spørsmål. Dessuten har Maling & Lakkindustriens Forbund et nært samarbeid med de nordiske foreningenen i spørsmål som omhandler det nordiske markedet.