Foto: iStockPhoto.
Foto: iStockPhoto.

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge.

Miljøgruppen

Miljøgruppen er oppnevnt for å veilede Styret i deres arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Møteaktivitet:

  • Gruppemøter fire ganger i året
  • Nordisk miljømøte og CEPE-møte en gang per år

Arbeidsområder:

  • Overvåking og tolking av regelverk og bransjekrav
  • Gi felles innspill til høringer om regelverk, etc.
  • Organisere møter med myndighetene ved behov
  • Besvare henvendelser fra presse, organisasjoner og offentligheten
  • Utforme felles bransjeuttalelser i enkelte saker
  • Delta i organisering av Kjemikaliedagene

Representanter i gruppa:

  • Inger Venge, Carboline Norge A/S
  • Hanne Lundstrøm, Akzo Nobel Coatings A/S