Miljøgruppen

Miljøgruppen er oppnevnt for å veilede Styret i deres arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Møteaktivitet:

  • Gruppemøter fire ganger i året
  • Nordisk miljømøte og CEPE-møte en gang per år

Arbeidsområder:

  • Overvåking og tolking av regelverk og bransjekrav
  • Gi felles innspill til høringer om regelverk, etc.
  • Organisere møter med myndighetene ved behov
  • Besvare henvendelser fra presse, organisasjoner og offentligheten
  • Utforme felles bransjeuttalelser i enkelte saker
  • Delta i organisering av Kjemikaliedagene

Representanter i gruppa:

  • Leder Anne Nes, Jotun A/S
  • Nestleder Dao Ringøy, Mapei A/S