Foto: iStockPhoto.
Foto: iStockPhoto.

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge.

Merkevaregruppen

Merkevaregruppen er oppnevnt for å veilede styret i dets arbeid med kunde- og bransjerelaterte saker.

Møteaktivitet:

  • Gruppemøter to ganger i året, eller ved behov

Arbeidsområder:

  • Overordnede markedstrender og utvikling
  • Overvåke myndighetskrav som kan påvirke bransjen
  • Overvåke krav rundt dokumentasjon og bruk av sikkerhetsdokumenter og produktinformasjon til bransjen
  • Samarbeide med andre bransjerelevante organisasjoner som kan bidra til å fremme malerfaget
  • Ved behov gi felles innspill til høringer om regelverk, etc.

Representanter i gruppa:

  • Bjørn Rune Andersen, Jotun A/S
  • Truls Rosenvinge, Flügger A/S