Foto: iStockPhoto.
Foto: iStockPhoto.

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge.

Industrilakkgruppen

Mandat

Industrilakkgruppen er oppnevnt for å veilede styret i dets arbeid med kunde- og bransjerelaterte saker

Møteaktivitet 

Gruppemøter to ganger i året eller ved behov.

Arbeidsområder

  • Overvåke myndighetskrav som kan påvirke bransjen
  • Overvåke krav rundt dokumentasjon og bruk av sikkerhetsdokumenter og produktinformasjon til bransjen
  • Overvåke markedstrender og utvikling
  • Samarbeide med andre bransjerelevante organisasjoner som kan bidra til å fremme malerfaget
  • Ved behov gi felles innspill til høringer om regelverk etc.

Representanter i gruppa:

  • Hans Normann Lunner, Akzo Nobel Coatings A/S,gv
  • Tore Pedersen, Teknos Norge A/S,gjenvalg