Foto: iStockPhoto
Foto: iStockPhoto

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge.

Innhold

Industrilakkgruppen

Mandat

Industrilakkgruppen er oppnevnt for å veilede styret i dets arbeid med kunde- og bransjerelaterte saker

Møteaktivitet 

Gruppemøter to ganger i året eller ved behov.

Arbeidsområder
  • Overvåke myndighetskrav som kan påvirke bransjen
  • Overvåke krav rundt dokumentasjon og bruk av sikkerhetsdokumenter og produktinformasjon til bransjen
  • Overvåke markedstrender og utvikling
  • Samarbeide med andre bransjerelevante organisasjoner som kan bidra til å fremme malerfaget
  • Ved behov gi felles innspill til høringer om regelverk etc.