Foto: iStockPhoto.
Foto: iStockPhoto.

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge.

Medlemskap i Maling & Lakkindustriens Forbund

Forbundet er en bransjeforening i Norsk Industri også utfører det daglige arbeid. Forbundet kan derfor trekke på Norsk Industris samlede kompetanse på næringspolitiske, miljøpolitiske og arbeidsgiverpolitiske spørsmål.

Medlemskontakten skjer i stor grad gjennom produktorienterte grupper:

Alle medlemmene har adgang til og oppfordres til deltagelse i gruppene.

Av særlig interesse for mange av våre medlemmer er dessuten vår statistikk. Hvert medlem sender Forbundet oppgave over eget salg som blir registrert og samlet.  Den sammenstilte statistikken blir hvert tertial sendt medlemmene som derved får en oversikt over totalsalget, slik at man til enhver tid kjenner sin andel.  Medlemmene i de ulike markedsgruppene, herunder Merkevaregruppen og Industrilakkgruppen, bestemmer selv inndelingen av statistikken innen sitt område. Alle salgstall for den enkelte bedrift blir av Forbundet behandlet strengt konfidensielt. Deltakelse i statistikkarbeidet er en forutsetning for medlemskap, da statistikken danner grunnlaget for medlemskontingenten.

Ta gjerne kontakt med oss!

Maling & Lakkindustriens Forbund | Norwegian Coatings Association 
Middelthunsgt. 27 | P.O. Box 7072 | Majorstuen | N-0306 Oslo | +47 23 08 88 00