EPS-foreningen

En bransjegruppe i Norsk Industri

Innhold

Ingen ubehag ved bruk

EPS er giftfritt, ikke-irriterende og råtesikkert.
Sopp og bakterier kan ikke vokse på EPS.
EPS inneholder ingen næringsstoffer som tiltrekker seg skadedyr. Det påvirkes heller ikke av vann, noe som sikrer at kontakt med fukt ikke fører til at produktet eller dets egenskaper svekkes.

Renovering av flomskadde bygninger er faktisk mye raskere, mer praktisk og mindre kostnadskrevende hvis isolasjonsmaterialet som er brukt, ikke absorberer vann. Vannfylt isolasjon lar seg vanskelig tørke, og isolasjonseffekten kan ofte ikke gjenopprettes.

Sement, kalk, gips, anhydritt og mørtel har ingen innvirkning på EPS. Dermed kan det trygt brukes i kombinasjon med alle konvensjonelle typer mørtel, gips og betong som brukes i bygg. Til sammen gjør dette EPS helt trygt i bruk for alle byggeanvendelser, inkludert i undergrunnen og i marine miljøer.