EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Ingen ubehag ved bruk

EPS er giftfritt og ikke-irriterende for verken hud eller luftveier. Vernebriller eller -hansker er ikke er nødvendig ved håndtering av EPS

EPS er også råtesikkert. EPS inneholder ingen næringsstoffer som tiltrekker seg skadedyr. Sopp og bakterier kan ikke vokse på EPS. Materialet påvirkes heller ikke av vann, noe som sikrer at kontakt med fukt ikke fører til at produktet eller dets egenskaper svekkes.

Renovering av flomskadde bygninger er faktisk mye raskere, mer praktisk og mindre kostnadskrevende hvis isolasjonsmaterialet som er brukt, ikke absorberer vann. Vannfylt isolasjon lar seg vanskelig tørke, og isolasjonseffekten kan ofte ikke gjenopprettes.

Sement, kalk, gips, anhydritt og mørtel har ingen innvirkning på EPS. Dermed kan det trygt brukes i kombinasjon med alle konvensjonelle typer mørtel, gips og betong som brukes i bygg. Til sammen gjør dette EPS helt trygt i bruk for alle byggeanvendelser, inkludert i undergrunnen og i marine miljøer.