Nye fagskolestudier

I tillegg til de tradisjonelle fagskolestudiene har det de siste årene blitt utviklet nye studier for å svare på industriens behov. Disse studiene kan gjennomføres på heltid eller på deltid ved siden av jobb.

To av disse er Industriell digitalisering ved Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg og Prosessoperatør+ på Sørlandets fagskole.

Industriell digitalisering

Dette studiet er utviklet av Fagskolen Tinius Olsen i samarbeid med industrien for å møte utfordringene og mulighetene knyttet til Industri 4.0. Studiet gir skal gi de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å planlegge, prosjektere, drifte og vedlikeholde moderne produksjonssystemer. Studiet gir 120 studiepoeng, og kan gjennomføres som toårig fulltidsstudium eller på fire år som nettbasert deltidsstudium.

Prosessoperatør+

Prosessindustrien er midt inne i to store omveltninger: det grønne skiftet og en ny teknologirevolusjon. Fagskolen Sørlandet har derfor utarbeidet dette nye ettårige studiet sammen med Eyde-klyngen. Dette er en utdanning i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriften bedre rustet til å møte endringer. Studiet kan også gjennomføres som et toårig deltidsstudium.