3. Styrke kompetanse

Etter at kompetansegapene er identifisert må en implementere tiltak for å styrke kompetansen på aktuelle områder. En bedrift har i hovedsak tre metoder å styrke sin kompetansebeholdning på:

  • anskaffe ny kompetanse
  • utvikle kompetansen til sine medarbeidere (ulike tiltak for å oppnå læring)
  • legge til rette for å mobilisere relevant kompetanse som ikke blir utnyttet