2. Identifisere kompetansegap

Vi foreslår en gap-analyse for å identifisere kompetansebehovene. Man starter med å definere hvilken fremtidig kompetanse bedriften trenger, hvilken kompetanse man har i dag, og ender da med et kompetansegap.