1. Grunnlag

Det første steget mot å identifisere kompetansegapet og finne frem til måter å styrke bedriftens kompetanse på, er å skaffe seg god grunnlagskompetanse. Man bør da kjenne til dagens arbeidsmarked og tilgang på arbeidskraft for industrien på kort og lang sikt. I tillegg er det nyttig å kjenne til generelle utviklingstrender som er relevant for bedriften, og sist, men ikke minst: bedriftens mål og strategier frem i tid.