4. Evaluere

Det siste steget i modellen er evaluering og oppfølging. Det er helt avgjørende å følge opp tiltak for å undersøke om resultatet står i forhold til definerte mål. Dette er ofte den mest forsømte aktiviteten.